Skolen

Skolen ligger i et svært avsidesliggende område. Den største utfordring har vært å få fraktet byggematerialer hit. De gjørmete veiene er ofte blokkert av kampsteiner eller forandret til bekker og er mer egnet for esler enn for biler.

Her ser man skolen som ligger på 1200 meter over havet. Fjellene bak er på 2600 meter.

Byggearbeidene på det første bygget ble startet i 2010 og de første elevene begynte på skolen høsten 2011. En ny bygning er blitt bygget hvert år. I 2015 sto det 3 skolebygg og et hus for lærere ferdig. Byggearbeidene er ofte sporadiske – alle har sin egen ”hage” – når det skal plantes eller høstes i denne, stopper arbeidet på skolen opp. I regntiden kan arbeidet sinkes i flere uker grunnet kontinuerlig nedbør og gjørmete veier.

I hvert klasserom er det pulter for elevene. Disse er i foskjellige høyder for å tilpasse barna i de forskjellige aldersgruppene. Lærerene har hvert sitt skrivebord.

I hvert klasserom er det en tavle.


Det er en vannkran på eiendommen men ingen elektrisitet.

Bygningene ble utformet med 6 store vinduer hver for å sikre rikelig med naturlig lys i klasserommene

 

 

Huset til lærerene har et utendørs kjøkken og det er 4 latriner på eiendommen.

Trær har blitt plantet rundt omkring på eiendommen.

 

Våren 2016 er det 185 elever ved skolen, med tilnærmet lik fordeling av jenter og gutter. Flere av barna har aldri gått på skole og derfor finnes det eldre barn i de laveste klassene.


Barna kommer fra 6 nærliggende landsbyer.

I dag er det 5 lærere ved skolen .

Lokalsamfunnet har oppnevnt en skolekomité som består av 10 medlemmer . Alle 6 ”headmen” fra de nærliggende landsbyene deltar når det er komitémøter.

Komiteen har begynt byggingen av en liten administrasjonsblokk som kan brukes både til møter og lagring av skole materialer.

Sykehuset i Livingstonia vil også kunne bruke denne bygningen som et undersøkelsesrom for primærhelsetjeneste i området.

Ideen om å bygge en skole kommer fra "headman" i Mwanani landsby, Mr. Wedson Chisambo. Vi ble kjent med ham da vi bodde i Malawi i 2006-2008 . Vi diskuterte problemet som barna i landsbyen hans hadde: nærmeste skolen lå 5-6 km unna og resulterte i at barna ble hjemme. I 2010 begynte vi pengeinnsamling for å støtte byggingen av en skole i nærheten av hjemmet. Regjeringen har hjulpet ved å lønne 4 av lærerne ved skolen. De andre 2 blir lønnet av lokalsamfunnet