Pilotprosjekt

Området i nærheten av skolen er ganske vakkert, men å få byggematerialer inn i disse fjelltraktene er strevsomt. De gjørmete veier er ofte blokkert av kampsteiner eller forandret til bekker og er mer egnet for esler enn for biler.

Regnsesongen forsinket byggestart - delvis fordi arbeiderne først måtte gjøre seg ferdig med mais- plantingen. Snekkeren som lagde pultene var derimot i fullt arbeid fra starten.

Vi installerte seks vinduer med størrelse 150 ganger 120 cm. Dette for å garantere nok lys. Det finnes ikke elektrisitet - bare solskinn. Like før vi forlot Malawi oppdaget vi at vi kunne få tak i gjennomsiktige takplater og vi erstattet fire av blikkplatene i taket med disse.

Ved en tilfeldighet traff vi en engelskman som var tilknyttet en NGO som installerte solpaneler. Han mente at for $200 kunne vi få en komplett pakke med batterier for å kunne bruke skolebygningen også om kvelden.

Her er tegningen av skolebygningen. Når veggene og taket kom på plass, fikk veggene et lag med lyst farget betong. Til slutt ble gulvet dekket med et tynt lag betong for å gjøre det glatt.

Vinduene har glass og dørene har lås.

Furutrær ble plantet i en ring rundt skoleområdet.

Snekkeren ble ferdig med pultene til elevene. Disse var av forskjellige høyder for å ta hensyn til barn med forskjellige benlengde. De er enkle men bør gjøre jobben. Det er 24 pulter med 2 barn per pult.

Snekkeren er i gang med å installere en tavle.

Læreren har også fått en pult med stol.

 

 

Her er noe av nabolagets barn som var nysjerrige på alt vi holdt på med.

Ved et besøk på Livingstonia universitetet snakket vi med hun som har ansvar for de kvinnelige studenter. Hun fortalte at i hennes landsby var det bare 50% av ungene som gikk på barneskole. Selv om regjeringen skal betale for skolegangen, er skolene ofte for langt unna og foreldrene holder sine barn hjemme. Dette forsterket vårt eget inntrykk av situasjonen i landet.

 

Wedson Chisambo er høvdingen i landsbyen. Her ser vi ham ved siden av en 'pit latrine' som er under konstrukjon. Det finnes 2 slike - en til gutter og en til jenter.

Fordelingen mellom gutter og jenter på skolen er omtrent likt.

Vann er nå ført frem til skolen og koplet til.

Vi kan med god samvittighet si at donasjonene som er kommet inn er blitt brukt på en fornuftig måte. Vi har vært heldig å ha kunne samarbeide med hardtarbeidende og engasjerte mennesker og ser frem til videre bygging av resten av skolen.

Siste nytt: Skolen er nå igang (høsten 2011) med første og annet trinn på plass med sin lærer.

Og til slutt har vi flere bilder fra den første skolebyggningen.

Jenter og Gutter Latriner
Første skolebygning
Første og andre skoletrinn Neste bygning: Bolig for Lærerne